با تو میگویم یک

با تو میگویم ...

از دو کس بر حذر باش!

کسی که نمیتواند بفهمد ...

                          و کسی که نمیخواهد بفهمد ...

/ 1 نظر / 19 بازدید