درسهایی از کتاب قدیم تاریخ اول راهنمایی ( چهارده)

 

چرا دولت ساسانی سقوط کرد؟

مهم ترین علل سقوط دولت ساسانی و پیروزی مسلمانان عبارت است از : 
1
مردم از پادشاهان ساسانی به دلیل شدت ظلم و فساد و کشور گشایی های هوس بازانه‌ی آن ها ناراضی بودند. 
2
ایمان سپاهیان مسلمان به خدا و اعتقاد آنان به این که در راه خدا چه کشته شوند و چه پیروز شوند، به موفقیت رسیده اند. 

/ 0 نظر / 19 بازدید