درسهایی از کتاب قدیم تاریخ اول راهنمایی ( سیزده)‌

 چرا در زمان ساسانیان روز به روز بر پیروان بودایی و مسیحی افزوده می شد؟

زیرا پیروان این ادیان می توانستند عقاید خود را آزادنه تبلیغ کنند  

 

/ 0 نظر / 22 بازدید