# عدالت

داستان صدو پنج

-         پادشاها... این مرد به خانواده سلطنتی بی حرمتی  نموده است... -         زبان از حلقومش به در آورید. -         بزرگوارا...  این زن یک نان دزدیده است ... -         خودش غذای سوسمارها شود. -         اعلیحضرتا... ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 8 بازدید